Ukázka

Řízený podzemní protlak

Elegantní náhrada zastaralých metod pokládky kabelů a potrubí

Více informací

Ukázka řízeného podzemního protlaku:

Zatahování polyetylénového potrubí do země: by mjrCoolio