Přehled

Řízený podzemní protlak

Elegantní náhrada zastaralých metod pokládky kabelů a potrubí

Více informací

Historie a součastnost řízeného podzemního protlaku:

Řízený protlak byl vynalezen v roce 1920 a technologie byla původně používána v ropném průmyslu na zvýšení produkce ropy. V roce 1990 byla původní technologie přizpůsobena v dalším využití pro: přepravu ropy, zemního plynu, petrochemikálií, vody, kanalizace a dalších produktů. Samozřejmě, řízený protlak začal být využíván pro pokládku elektrických a optických kabelů.
Kromě podvrtů dálnic, železnic, letištních ploch, příbřežních komunikací, přetížených oblastí s budovami, byl řízený protlak použit například i při záchranných pracech na Ground Zero v New Yorku po 11. září 2001, nebo při záchraně chilských horníků v r. 2010 (dodávka kyslíku a audio-video spojení).


Pokládka

elektrických a datových kabelů, plynového a vodovodního potrubí, kabelových a potrubních chrániček

Bezvýkopová oprava kanalizačního potrubí

zatažením nového potrubí do stávajícího řádu při současném roztlačování původního potrubí. Potrubí je zatahováno hydraulickým zařízením. Lze použít na zvětšení průměru stávajícího řádu

Závlahové a odvodňovací vrty, sanace sesuvů půd, monitorovacích a drenážních vrtů pod skalami, meliorace

pro využití v zemědělství, zahradní architektuře, geodetických prácích

Renovace zastaralého vodovodního řádu

zatažením nového polyetylénového potrubí

Odvětrávání

sklepních a podzemních prostor přes problematická území jako komunikace, vozovky, zpevněné plochy, pod budovami, železnicemi, vodními plochami a vodními toky bez jejich narušení nebo omezení užívání